Seitz

TOD SEITZ • Ohio• “The Middle Path”

TOD SEITZ • Ohio• “The Middle Path” • 2018 • Digital Collage using Found Images & Photoshop • 24” x 24” x 1” $3,000